NMN Security - Tầm nhìn

TẦM NHÌN

Đến 2025 NMN Security trở thành top 10 công ty dịch vụ bảo vệ cung cấp chất lượng dịch vụ đạt tiêu chuẩn tốt nhất. Ứng dụng công nghệ và quy trình, kết hợp với con người mang đến cho khách hàng chất lượng dịch vụ thông qua 3 tiêu chí:

  • Chuyên nghiệp trong phục vụ
  • Chắc chắn trong quy trình
  • Thuần thục trong nghiệp vụ

Tập trung thế mạnh vào các mảng dịch vụ chính: Nhà máy - Khu dân cư cao cấp- Cảng/ kho logistics và Cao ốc văn phòng - Sự kiện.

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Hoặc gọi trực tiếp cho chúng tôi:

0969041966Prudential Alarm Logo

  • Địa chỉ : 51 Nguyễn Ngọc Phương, Phường 19, Quận Bình Thạnh,TP.HCM
  • Tel: (+84 - 8) 286 271 0398
  • Fax: (+84 - 8) 286 271 0398
  • Hotline: 0969041966
  • MST: 031 531 0968
Copyright ©2019 NMN Security,51 Nguyễn Ngọc Phương, Phường 19, Quận Bình Thạnh,TP.HCM . All rights reserved.

nmn security